Činnosť

 • projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov
 • revízie, kontroly a skúšky elektrických zariadení
 • revízie bleskozvodov
 • montáž elektrických inštalácií
 • montáž bleskozvodov
 • zhotovenie elektrickej prípojky
 • výroba rozvádzačov
 • oprava a údržba


  Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov


  + projekcia elektrickéj inštalácie rodinných domov
  + projekcia elektrickéj prípojky
  + projekcia bleskozvodov
  + projekcia aktívnych bleskozvodov
  + projekcia elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí
  + projekcia elektrickéj inštalácie vysokého napätia