Činnosť

 • projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov
 • revízie, kontroly a skúšky elektrických zariadení
 • revízie bleskozvodov
 • montáž elektrických inštalácií
 • montáž bleskozvodov
 • zhotovenie elektrickej prípojky
 • výroba rozvádzačov
 • oprava a údržba


  Revízie, kontroly a skúšky elektrických zariadení


  + revízia elektrickéj inštalácie rodinných domov
  + revízia elektrickéj prípojky
  + revízia bleskozvodov
  + revízia aktívnych bleskozvodov
  + revízia elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí
  + revízia elektrickéj inštalácie vysokého napätia
  + revízia pracovných strojov
  + revízia elektrických spotrebičov
  + revízia náradia