Činnosť

 • projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov
 • revízie, kontroly a skúšky elektrických zariadení
 • revízie bleskozvodov
 • montáž elektrických inštalácií
 • montáž bleskozvodov
 • zhotovenie elektrickej prípojky
 • výroba rozvádzačov
 • oprava a údržba


  Montáž elektrických inštalácií


  + montáž elektrickéj inštalácie rodinných domov
  + montáž elektrickéj prípojky
  + montáž elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí
  + montáž elektrickéj inštalácie vysokého napätia