Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Ozvite sa

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01

21. augusta 2021
Zdenko Krajči

by Zdenko Krajči

Kábel je sústava dvoch alebo viac vodičov, ktorý slúži na prenos elektrickej energie, toku dát alebo signálu. V tomto článku sa budeme venovať použitiu a rozdeleniu silových (elektrických) a dátových káblov. Začneme teda silovými káblami a ich rozdelením:

AYKY je okrúhly kábel, ktorého jadro tvoria hliníkové žily. Väčšinou sa používa ako prívodný kábel od elektrickej prípojky k elektromerovému rozvádzaču. Je určený pre pevné uloženie priamo do zeme, ochranných rúr (chráničiek) alebo káblových kanálov. Káble AYKY sú lacnejšou alternatívou medených káblov CYKY, avšak musia sa používať s väčším prierezom žíl, ktorý je presne definovaný pre predpokladaný odber energie konkrétneho odberného miesta.

AYKY-Z je variant hliníkového kábla AYKY s oceľovým lankom (závesný), slúži pre zavesenie prívodného kábla – vzdušné vedenie, napr. elektrický stĺp – budova. Pri použití závesného kábla sa chránička na vzduchu nepoužíva.

CYKY – Najčastejšie používaný kábel, ktorý spoznáte podľa čiernej izolácie. Keďže má plné vodiče, je určený iba na pevnú inštaláciu (nie na pohyblivý prívod). Káble CYKY môžete inštalovať pod omietku, do chráničiek, do zeme, ale aj priamo na drevo, sú totiž odolné voči šíreniu plameňa (samozhášivé).

CYKYLo – Ploché káble s vodičmi usporiadanými v rade. Vďaka plochému tvaru sa hodia na inštaláciu pod podlahové lišty, vyžadujú tiež plytšiu drážku na sekanie než CYKY Káble. Káble CYKYLo však majú slabú mechanickú odolnosť a nemali by ste ich teda používať na prevliekanie, napr. v dutých sádrokartónových priečkach – ich izolácia sa môže poškodiť. Takéto ploché káble sa označujú aj skratkou CYYp.

CYSY – Ide o mäkké a ohybné káble s lankovými vodičmi a bielou izoláciou. Používajú sa na výrobu pohyblivých prívodov pre spotrebiče, predlžovacích prívodov (predlžovačiek) či pripojenie pohyblivých spotrebičov (napr. sporák). Na rozdiel od CYKY nie sú káble CYSY vhodné na priamu inštaláciu pod omietku a do zeme.

CGSG – Mäkké a ohybné káble s lankovými vodičmi a gumovou izoláciou, ktoré majú vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu, vlhkosti a mastnote. Káble CGSG sa používajú sa ako prívody k stavebným rozvádzačom, strojom, ručnému náradiu a všeobecne na dočasné rozvody elektriny. Označujú sa aj ako H05RR-F alebo H07RR-F.

N2XH-J – Bezhalogénový kábel je určený pre pevný rozvod elektrickej energie v suchom i vlhkom prostredí a pre pevné uloženie vo vzduchu alebo betóne. Vhodný je pre hotely, nemocnice, metro, letiská, atď., kde je nutné zachovať funkcionalitu v prípade požiaru. Nie je povolený pre pokládku do zeme alebo do vody. Menšie prierezy káblov sú so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-3-… (STN EN 50266-2-…), bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa STN EN 50267-2-3.

A čo slaboprúd?
Dnes je už samozrejmosťou, že pri stavbe či rekonštrukcii sa súčasne realizujú aj slaboprúdové rozvody. Ide napr. o počítačovú sieť, rozvod televízneho signálu, prepojenie prvkov inteligentnej elektroinštalácie či rozvod zvuku alebo dokonca videa.

Pri špecifických aplikáciách, ako napr. inteligentná elektroinštalácia, pripojenie špeciálneho termostatu a pod. sa vždy riaďte pokynmi výrobcu a použite kabeláž podľa jeho špecifikácie. Vo všeobecnosti sa však na slaboprúdové rozvody využívajú nasledujúce typy káblov:

UTP/FTP/STP – Nazýva sa aj sieťový kábel a ide o tzv. štruktúrovanú kabeláž, ktorá sa používa na rozvod dátovej počítačovej siete. Okrem počítačov sa pomocou nej pripájajú aj IP kamery a niektoré prvky inteligentnej elektroinštalácie. Niektorí ľudia ju používajú aj na prepojenie prvkov zabezpečovacieho systému (alarmu).

Koaxiálny kábel – Využíva sa na rozvod televízneho, tj. DVB-T alebo satelitného signálu. Pre satelitnú TV však musíte použiť špeciálny, na to určený koaxiálny kábel. Sat. signál má totiž vysokú frekvenciu a bežný koaxiálny kábel by ho príliš utlmil.

Dvojlinka – Je vhodná na prenos signálu zo zosilňovača do reproduktorov (nazývajú sa aj repro káble), dvojlinky sa tiež používajú na napájanie 12 V LED svietidiel alebo LED pásov.

 

Slaboprúdové káble sú väčšinou určené iba na použitie v interiéri, pri ich inštalácii pod omietku alebo do podlahy musíte použiť chráničky. Nie sú určené na silnoprúdové 230 V rozvody, iba na rozvody s bezpečným napätím.

Posted in Nezaradené
Previous
All posts
Next