ZK-Elektro s.r.o.

Fakturačná adresa

Zemiansky Kvašov 49

Považská Bystrica 017 07

IČO : 43 795 153

DIČ : 202 250 83 23

IČ DPH : SK 202 250 83 23

Dodacia adresa:

Nová 128

Považská Bystrica 017 01

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s

IBAN : SK78 7500 0000 0040 2087 1936

Číslo účtu : 4020871936/7500

SWIFT : CEKOSKBX

Tatra banka, a.s

IBAN : SK14 1100 0000 0026 2378 5165

Číslo účtu : 2623785165/1100

SWIFT : TATRSKBX

CzechEnglishGermanSlovak