Obchodné údaje

ZK-Elektro s.r.o.

 • Fakturačná adresa :
 • Zemiansky Kvašov 49
 • Považská Bystrica 017 07
 • IČO : 43 795 153
 • DIČ : 202 250 83 23
 • IČ DPH : SK 202 250 83 23
 • Dodacia adresa :
 • Nová 128
 • Považská Bystrica 017 01

Bankové spojenie

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • IBAN : SK78 7500 0000 0040 2087 1936
 • Číslo účtu : 4020871936/7500
 • SWIFT : CEKOSKBX
 • Tatra banka, a.s.
 • IBAN : SK14 1100 0000 0026 2378 5165
 • Číslo účtu : 2623785165/1100
 • SWIFT : TATRSKBX