Rekonštrukcia osvetlenia Allogi s.r.o., sklad Žilina

V skladových priestoroch firmy Allogi s.r.o. v sklade Žilina K cintorínu 51/97, 010 04 Žilina-Závodie sme kompletne zrekonštruovali osvetlenie.

Na osvetlenie sú použité svietidlá LED tvar UFO 150W.

CzechEnglishGermanSlovak