Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Kontakt

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01

Adresa

Fakturačná adresa
Zemiansky Kvašov 49
Považská Bystrica 017 07
IČO : 43 795 153
DIČ : 2022508323
IČ DPH : SK2022508323
Dodacia adresa
Nová 128
Považská Bystrica 017 01
IČO : 43 795 153
DIČ : 2022508323
IČ DPH : SK2022508323

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s
IBAN : SK78 7500 0000 0040 2087 1936
Číslo účtu : 4020871936/7500
SWIFT : CEKOSKBX

Tatra banka, a.s
IBAN : SK14 1100 0000 0026 2378 5165
Číslo účtu : 2623785165/1100
SWIFT : TATRSKBX

Kontakt

Finančný riaditeľ

Technický riaditeľ

Výkonný riaditeľ