Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Kontakt

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01

heading-icon
Elektroinštalácie pripravené na budúcnosť

Správni ľudia na poskytovanie jedinečných riešení

,,Naša vízia

Vybudovať vysoko prestížnu a modernú elektromontážnu spoločnosť z hľadiska ľudských zdrojov, nových technológií a inovácií na Považí prostredníctvom kvalitnej produkcie a služby v oblasti elektroinštalácií. Hlavným poslaním spoločnosti je neustála inovácia a sledovanie trendov s dôrazom na individuálny prístup k riešeniu potrieb našich zákazníkov.

Elektroinštalácie pripravené na budúcnosť
heading-icon
Čo poskytujeme

Exkluzívne služby

Projektovanie

Vašu predstavu usmerníme a navrhneme realizačný projekt. Ukážeme Vám vymoženosti dnešnej doby. Výkaz výmer a položkový rozpočet realizácie je základnou časťou každého projektu ktorí Vám poskytneme a úž bude len na Vás aby ste si porovnali ceny dodavateľských firiem.

Elektroinštalačné práce

Od klasických inštalácii až po inteligentné. Snažíme sa používať cenovo dostupné výrobky ale nie na úkor kvality. Preto si za svojou prácou vždy stojíme a ku každej elektrickej inštalácii od nás dostanete odbornú prehliadku a skúšku zdarma.

Odborné prehliadky a skúšky

Čo získate vďaka revízii elektrickej inštalácie? Hlavne už spomínanú bezpečnosť. Zistíte, či nehrozí porucha alebo skrat elektrických rozvodov a zariadení. Revízia je dôležitým dokumentom aj v prípade živelnej udalosti.

heading-icon
Na čo sme hrdí

Firemné ocenenia a certifikáty

Na čo sme hrdí
Cerfifikáty

Od roku 1994