Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Kontakt

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01

Vašu predstavu usmerníme a navrhneme realizačný projekt. Ukážeme Vám vymoženosti dnešnej doby. Výkaz výmer a položkový rozpočet realizácie je základnou časťou každého projektu ktorí Vám poskytneme a úž bude len na Vás aby ste si porovnali ceny dodavateľských firiem.

Služby pre spoločnosti a domácnosti

projekcia elektrickej inštalácie 

rodinných domov, bytov, výrobných objektov, administratívnych budov, nákupných centier a podobne

projekcia prípojky

projekcia bleskozvodov

klasických, aktívnych

projekcia elektrickej inštalácie vo výbušnom prostredí

projekcia elektrickej inštalácie vysokého napätia

projekcia umelého osvetlenia