Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Kontakt

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01

História SPOLOČNOSTI

Silný základ

1994

1994

Naša história siaha až do roku 1994 kedy bola založená ako živnostenská firma pod názvom Zdeno Krajči.Hlavnou činnosťou firmy boli vtedy odborné skúšky a odborné prehliadky.

2007

2007

Firma sa v roku 2007 pretransformovala do dnešnej podoby ako firma ZK-Elektro s ručením obmedzeným. Hlavným predmetom už bolo aj drobné odstraňovanie nedostatkov po odborných prehliadkach a odborných skúškach ale aj projekcia.

2013

2013

V roku 2013 sa firma rozšírila o montážnu časť firmy, v tomto roku firma vyhrala svoju prvú veľkú zákazku a to bol bytový dom v Trenčíne.

2018

2018

V roku 2018 sa firma presťahovala do novo zrekonštruovaných priestorov na adrese Nová 128 Považská Bystrica 017 01 kde sa podaril otvoriť aj obchod s elektroinštalačným materiálom .

2023

2023

Súčasný trend a vývoj firmy ZK-Elektro s.r.o. nasvedčuje tomu ,že firma bude aj v budúcnosti významným a dôveryhodným partnerom potencionálnych investorov na Slovensku aj v zahraničí.