Elektroinštalačné práce od spracovania projektu až po revíznu správu.

Úspešne zvládame aj zložité úlohy, poskytujeme dlhodobé záruky a pravidelne sa školíme a predstavíme Vám výdobytky modernej doby .

Kontakt

+421 948 419 635

info@zk-elektro.sk

Nová 128, Považská Bystrica 017 01

Na čo je dobrá revízia elektrickej inštalácie ?

Veľa ľudí podceňuje jej dôležitosť. Význam revízie si uvedomia až pri problémoch s elektrickými rozvodmi. Alebo pri naťahovačkách s poisťovňou. A vtedy už býva neskoro.

Čo získate vďaka revízii elektrickej inštalácie? Hlavne už spomínanú bezpečnosť. Zistíte, či nehrozí porucha alebo skrat elektrických rozvodov a zariadení. Revízia je dôležitým dokumentom aj v prípade živelnej udalosti. Majitelia majú často mylné informácie o tom, či musia vykonať revíziu.

Služby pre spoločnosť a domácnosti

revízia elektrickej inštalácie

rodinných domov, bytov, výrobných objektov, administratívnych budov, nákupných centier a podobne.

revízia bleskozvodov

klasických , aktívnych 

revízia elektrickej prípojky

revízia spotrebičov

revízia ručného náradia

revízia strojov

revízia bez obmedzenia napätia 

revízia vo výbušnom prostredí