Vašu predstavu usmerníme a navrhneme realizačný projekt. Ukážeme Vám vymoženosti dnešnej doby. Výkaz výmer a položkový rozpočet realizácie je základnou časťou každého projektu ktorí Vám poskytneme a úž bude len na Vás aby ste si porovnali ceny dodavateľských firiem.

Služby pre spoločnosti a domácnosti

projekcia elektrickej inštalácie 

rodinných domov, bytov, výrobných objektov, administratívnych budov, nákupných centier a podobne

projekcia prípojky

projekcia bleskozvodov

klasických, aktívnych

projekcia elektrickej inštalácie vo výbušnom prostredí

projekcia elektrickej inštalácie vysokého napätia

projekcia umelého osvetlenia

BACK TO TOP
CzechEnglishGermanSlovak