Projektovanie

Vašu predstavu usmerníme a navrhneme realizačný projekt. Ukážeme Vám vymoženosti dnešnej doby. Výkaz výmer a položkový rozpočet realizácie je základnou časťou každého projektu ktorí Vám poskytneme a úž bude len na Vás aby ste si porovnali ceny dodavateľských firiem.

Súkromné služby

projekcia elektrickej inštalácie 

rodinných domov, bytov

projekcia prípojky

projekcia bleskozvodov

 

Služby pre spoločnosti

projekcia elektrickej inštalácie 

rodinných domov, bytov

projekcia prípojky

projekcia bleskozvodov

klasických, aktívnych

projekcia elektrickej inštalácie vo výbušnom prostredí

projekcia elektrickej inštalácie vysokého napätia

projekcia umelého osvetlenia

CzechEnglishGermanHungarianPolishSlovak