Služby pre Spoločnosti a domácnosti

Trasovanie
vytrasovanie inžinierskych sieti (voda, plyn, kanalizácia, vedennia NN),
vyhľadanie vedenia NN pod omietkov 
 
Lokalizovanie
lokalizovanie plášťovej  poruchy na NN vedení
 
Sprostredkovanie
výkopových prác, oprava poruchy na NN vedení 
 
 

 

 

Na lokalizáciu používame Radeton RD7100 vybavený 5W vysielačom 

aramom na lokalizovanie pláštových porúch

stetoskopom na vyhladávanie káblov pod omietkou

indukčními kliešťami na trasovanie potrubí

BACK TO TOP
CzechEnglishGermanSlovak